رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تکذیب ارسال کمک از سوی ایران به ارمنستان

تکذیب ارسال کمک از سوی ایران به ارمنستان رئیس دفتر رئیس جمهور شایعات مطرح شده در برخی رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی مبنی بر ارسال کمک از سوی ایران به ارمنستان در مناقشه بین دو کشور را بشدت تکذیب کرد و گفت: این شایعات کاملاً بی اساس بوده و با هدف برهم زدن روابط […]

تکذیب ارسال کمک از سوی ایران به ارمنستان

رئیس دفتر رئیس جمهور شایعات مطرح شده در برخی رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی مبنی بر ارسال کمک از سوی ایران به ارمنستان در مناقشه بین دو کشور را بشدت تکذیب کرد و گفت: این شایعات کاملاً بی اساس بوده و با هدف برهم زدن روابط خوب ایران و آذربایجان مطرح می‌شود.