رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رفتار بي سابقه نيرو هوايي ارتش

رفتار بي سابقه نيرو هوايي ارتش توسعه سواحل مكران با منافع چه كساني در تعارض است؟ درحالی که در روزهای گذشته موضوع فرودگاه چابهار شاهد حواشی مختلفی همچون ورود نیروهای ارتش به سایت فرودگاه درحال ساخت، پرواز با ارتفاع پایین بر روی این محدوده کارگاهی و تعطیلی سالن پذیرش مسافر فرودگاه فعلی کنارک بود، امروز […]

رفتار بي سابقه نيرو هوايي ارتش
توسعه سواحل مكران با منافع چه كساني در تعارض است؟

درحالی که در روزهای گذشته موضوع فرودگاه چابهار شاهد حواشی مختلفی همچون ورود نیروهای ارتش به سایت فرودگاه درحال ساخت، پرواز با ارتفاع پایین بر روی این محدوده کارگاهی و تعطیلی سالن پذیرش مسافر فرودگاه فعلی کنارک بود، امروز نیز شواهد حاکی از حضور و استقرار این نیروها با تجهیزات نظامی و صدمه به بخشی از مستحدثات باند درحال احداث شهر فرودگاهی چابهار است.

بنظر میرسد باوجود مصوبات دولت برای احداث فرودگاه جدید در منطقه آزاد چابهار، این ناهماهنگی ها غیر قابل توجیه باشد