رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رویترز: بازرسی آژانس از دومین مکان در ایران

رویترز: بازرسی آژانس از دومین مکان در ایران خبرگزاری رویترز از بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از دومین مکان مورد نظر خود در ایران، طبق توافق قبلی با تهران خبر داد.

رویترز: بازرسی آژانس از دومین مکان در ایران

خبرگزاری رویترز از بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از دومین مکان مورد نظر خود در ایران، طبق توافق قبلی با تهران خبر داد.