رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سعادتمند رسما برکنار شد

سعادتمند رسما برکنار شد/ بیانیه ای که جدایی مدیر عامل استقلال را مستند کرد

سعادتمند رسما برکنار شد/ بیانیه ای که جدایی مدیر عامل استقلال را مستند کرد