رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکا ۶ فرد و ۱۳ نهاد سوریه را تحریم کرد

آمریکا ۶ فرد و ۱۳ نهاد سوریه را تحریم کرد وزارت خزانه داری آمریکا امروز با صدور بیانیه ای از تحریم ۶ فرد و ۱۳ نهاد سوریه به اتهامات واهی خبر داد.

آمریکا ۶ فرد و ۱۳ نهاد سوریه را تحریم کرد

وزارت خزانه داری آمریکا امروز با صدور بیانیه ای از تحریم ۶ فرد و ۱۳ نهاد سوریه به اتهامات واهی خبر داد.