رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جلوگیری از ورود زائران به مرزهای چهارگانه

جلوگیری از ورود زائران به مرزهای چهارگانه فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی: تمام تحرکات و تجمعات فردی و کاروانی زائران رصد و کنترل می‌شود و از ورود آنها به مرزهای کشور جلوگیری خواهد شد. هرگونه تردد در مرزهای چهارگانه خسروی، مهران، شلمچه و چذابه ممنوع است.

جلوگیری از ورود زائران به مرزهای چهارگانه

فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی:

تمام تحرکات و تجمعات فردی و کاروانی زائران رصد و کنترل می‌شود و از ورود آنها به مرزهای کشور جلوگیری خواهد شد.

هرگونه تردد در مرزهای چهارگانه خسروی، مهران، شلمچه و چذابه ممنوع است.