رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۳۳ هزار نفر وام ودیعه مسکن گرفتند

۳۳ هزار نفر وام ودیعه مسکن گرفتند پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی: بیش از ۳۳ هزار نفر از متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن تا پایان روز ۸ مهرماه موفق به دریافت این وام شدند. متقاضیان برای دریافت این تسهیلات نیازی به شرایط متعارف دریافت تسهیلات بانکی از جمله نداشتن چک […]

۳۳ هزار نفر وام ودیعه مسکن گرفتند

پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی:
بیش از ۳۳ هزار نفر از متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن تا پایان روز ۸ مهرماه موفق به دریافت این وام شدند.

متقاضیان برای دریافت این تسهیلات نیازی به شرایط متعارف دریافت تسهیلات بانکی از جمله نداشتن چک برگشتی، اعتبارسنجی مشتری و نظایر آن ندارند.