رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازگشت محدودیت‌های کرونایی به استان قزوین

بازگشت محدودیت‌های کرونایی به استان قزوین جانشین ستاد مقابله با کرونا در استان قزوین با اشاره به غیرحضوری شدن آموزش‌ها طی هفته آینده گفت: افزایش شیوع ویروس کرونا در قزوین موجب شد تا مجدد به مدت یک هفته محدودیت‌ها در قزوین اعمال شود.

بازگشت محدودیت‌های کرونایی به استان قزوین

جانشین ستاد مقابله با کرونا در استان قزوین با اشاره به غیرحضوری شدن آموزش‌ها طی هفته آینده گفت: افزایش شیوع ویروس کرونا در قزوین موجب شد تا مجدد به مدت یک هفته محدودیت‌ها در قزوین اعمال شود.