رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عربستان برگزاری عمره را از سر می‌گیرد

عربستان برگزاری عمره را از سر می‌گیرد پس از تعلیق مراسم برگزاری عمره در فروردین و اردیبهشت ۹۹ برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، عربستان سعودی این مراسم را به صورت تدریجی در شهر مکه از سر می‌گیرد. این مراسم ابتدا با حضور روازنه ۶ هزار تن از عمره‌گزاران شامل شهروندان و مقیمان عربستان برگزار […]

عربستان برگزاری عمره را از سر می‌گیرد

پس از تعلیق مراسم برگزاری عمره در فروردین و اردیبهشت ۹۹ برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، عربستان سعودی این مراسم را به صورت تدریجی در شهر مکه از سر می‌گیرد.

این مراسم ابتدا با حضور روازنه ۶ هزار تن از عمره‌گزاران شامل شهروندان و مقیمان عربستان برگزار خواهد شد سپس به طور تدریجی بر شمار این افراد افزوده خواهد شد.