رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ابطال تمام پروازهای تهران-استانبول هواپیمایی ماهان از فردا تا ۱۱ آبان

ابطال تمام پروازهای تهران-استانبول هواپیمایی ماهان از فردا تا ۱۱ آبان هواپیمایی ماهان اعلام کرد که پرواز‌های مسیر رفت تهران – استانبول این ایرلاین از ۱۲ مهرماه (۳ اکتبر) تا تاریخ اول نوامبر( ۱۱ آبان ماه) ابطال می‌شوند. وضعیت پرواز‌های استانبول به تهران این هواپیمایی به زودی اعلام خواهد شد.

ابطال تمام پروازهای تهران-استانبول هواپیمایی ماهان از فردا تا ۱۱ آبان

هواپیمایی ماهان اعلام کرد که پرواز‌های مسیر رفت تهران – استانبول این ایرلاین از ۱۲ مهرماه (۳ اکتبر) تا تاریخ اول نوامبر( ۱۱ آبان ماه) ابطال می‌شوند.

وضعیت پرواز‌های استانبول به تهران این هواپیمایی به زودی اعلام خواهد شد.