رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


باکو از سرگیری مذاکرات را منوط به خروج نیروهای ارمنستان از قره باغ دانست

باکو از سرگیری مذاکرات را منوط به خروج نیروهای ارمنستان از قره باغ دانست حکمت حاجی اف مشاور رییس جمهوری آذربایجان: از سرگیری مذاکرات حل مناقشه قره باغ پس از خروج نیروهای ارمنستان از منطقه قره باغ امکان پذیر خواهد بود. ارمنستان اگر چه می خواهد درگیریهای نظامی پایان یابد، باید نیروهای خود را از […]

باکو از سرگیری مذاکرات را منوط به خروج نیروهای ارمنستان از قره باغ دانست

حکمت حاجی اف مشاور رییس جمهوری آذربایجان:

از سرگیری مذاکرات حل مناقشه قره باغ پس از خروج نیروهای ارمنستان از منطقه قره باغ امکان پذیر خواهد بود.

ارمنستان اگر چه می خواهد درگیریهای نظامی پایان یابد، باید نیروهای خود را از منطقه قره باغ خارج کند و با تحقق این مهم مذاکرات مناقشه قره باغ امکان پذیر خواهد بود.