رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


راهپیمایی اربعین ممنوع

راهپیمایی اربعین ممنوع هرگونه تجمع و راهپیمایی و حتی حرکت به سمت مرزها براساس تصمیم ستاد ملی کرونا ممنوع است. جانشین رئیس پلیس راهور ناجا: مرزهای چهارگانه زمینی ایران و عراق شامل مهران، شلمچه، چذابه و خسروی مسدود است.

راهپیمایی اربعین ممنوع

هرگونه تجمع و راهپیمایی و حتی حرکت به سمت مرزها براساس تصمیم ستاد ملی کرونا ممنوع است.

جانشین رئیس پلیس راهور ناجا: مرزهای چهارگانه زمینی ایران و عراق شامل مهران، شلمچه، چذابه و خسروی مسدود است.