رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روحانی: وضعیت ما از آلمان بهتر است

روحانی: وضعیت ما از آلمان بهتر است رییس جمهوری در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا: صبح امروز گفته شد، وضعیت اقتصادی آلمان منفی ۵.۲ است که اقتصادشان کوچک شده و رشد اقتصادی‌شان منفی است. آلمان یک کشور پیشرفته است که تحریم نیست. حتما اقتصاد ما وضعیت بهتری از این رقم داشته و رشد ما […]

روحانی: وضعیت ما از آلمان بهتر است

رییس جمهوری در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:
صبح امروز گفته شد، وضعیت اقتصادی آلمان منفی ۵.۲ است که اقتصادشان کوچک شده و رشد اقتصادی‌شان منفی است. آلمان یک کشور پیشرفته است که تحریم نیست.

حتما اقتصاد ما وضعیت بهتری از این رقم داشته و رشد ما مثبت شده یا اگر منفی شد، وضعیت ما بهتر از وضعیت آلمان باشد.

در مدت شش ماه امسال، نسبت به سال‌های قبل اقدامات ما چند برابر شده است. در زمینه اقتصاد الکترونیک و اقتصاد دیجیتال قدم‌هایی برداشته شده است.

در شرایط کنونی حضورها را باید کمتر کنیم که راهش اقتصاد الکترونیک و دیجیتالی است.

عده‌ای می‌خواهند به طور مداوم مردم و جامعه را ترسانده و در جامعه بی‌اعتمادی ایجاد کنند.

این افراد می‌خواهند بگویند آمار، ‌ روش درمان، دستورالعمل‌ها دقیق نیست تا مردم هم نگران و هم هراسناک و بی‌اعتماد شوند. ولی در مقابل ما باید در کشور ایجاد همدلی، هماهنگی و هم افزایی کنیم./ايرنا