رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صادرات تخم مرغ مشمول عوارض شد

صادرات تخم مرغ مشمول عوارض شد مدیرکل دفتر صادرات گمرک از تعیین عوارض ۲۵۰۰ تومانی برای هر کیلوگرم صادرات تخم مرغ خبر داد.

صادرات تخم مرغ مشمول عوارض شد

مدیرکل دفتر صادرات گمرک از تعیین عوارض ۲۵۰۰ تومانی برای هر کیلوگرم صادرات تخم مرغ خبر داد.