رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جباری شدن ماسک در تهران از هفته آینده

جباری شدن ماسک در تهران از هفته آینده معاون کل وزیر بهداشت: از هفته آینده در تهران استفاده از ماسک اجباری می‌شود و میزان جریمه عدم استفاده از ماسک به‎زودی مشخص می‌شود. تاکنون فقط در ادارات و مغازه‌ها ماسک اجباری بود. از وضعیت فعلی خیلی ناراضی هستیم.

جباری شدن ماسک در تهران از هفته آینده

معاون کل وزیر بهداشت:
از هفته آینده در تهران استفاده از ماسک اجباری می‌شود و میزان جریمه عدم استفاده از ماسک به‎زودی مشخص می‌شود.
تاکنون فقط در ادارات و مغازه‌ها ماسک اجباری بود. از وضعیت فعلی خیلی ناراضی هستیم.