رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سردرگمی مسافران ترکیه

سردرگمی مسافران ترکیه رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی: این چهارمین مرتبه است که پروازهای ترکیه لغو می‌شود. ابتدا پروازها را برقرار می‌کنند، مردم بلیت می‌خرند، موعد مقرر که می‌رسد، مجوزها را لغو می‌کنند. به چنین پروازی چگونه می‌توان اعتماد کرد؟ توصیه می‌کنم اگر مردم مجبور نیستند فعلا بلیت پرواز ترکیه را […]

سردرگمی مسافران ترکیه

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی:
این چهارمین مرتبه است که پروازهای ترکیه لغو می‌شود.
ابتدا پروازها را برقرار می‌کنند، مردم بلیت می‌خرند، موعد مقرر که می‌رسد، مجوزها را لغو می‌کنند.
به چنین پروازی چگونه می‌توان اعتماد کرد؟
توصیه می‌کنم اگر مردم مجبور نیستند فعلا بلیت پرواز ترکیه را نخرند.