رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عربستان، حج عمره را با ۳۰ درصد ظرفیت کل مسجد الحرام از سر گرفت.

عربستان، حج عمره را با ۳۰ درصد ظرفیت کل مسجد الحرام از سر گرفت.

عربستان، حج عمره را با ۳۰ درصد ظرفیت کل مسجد الحرام از سر گرفت.