رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزارت صمت اطلاعات زنجیره کامل تامین و توزیع کالا را در دسترس همگانی قرار دهد

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت: وزارت صمت اطلاعات زنجیره کامل تامین و توزیع کالا را در دسترس همگانی قرار دهد سازمان مالیاتی، نسبت به برگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگانی که تعهدات خود را انجام می‌دهند حداکثر ظرف دو هفته اقدام کند

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

وزارت صمت اطلاعات زنجیره کامل تامین و توزیع کالا را در دسترس همگانی قرار دهد
سازمان مالیاتی، نسبت به برگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگانی که تعهدات خود را انجام می‌دهند حداکثر ظرف دو هفته اقدام کند