رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حمله موشکی نیروهای ارمنستان به دومین شهر بزرگ آذربایجان

حمله موشکی نیروهای ارمنستان به دومین شهر بزرگ آذربایجان حکمت حاجی اف مشاور رییس جمهوری آذربایجان: شهر گنجه از خاک جمهوری آذربایجان مورد حملات موشکی قرار گرفته است. نیروهای ارمنستان همچنین شهرستانهای ترتر، هورادیز و فضولی جمهوری آذربایجان را مورد حمله موشکی قرار دادند که این حملات خساراتی به واحد های مسکونی و اقتصادی وارد […]

حمله موشکی نیروهای ارمنستان به دومین شهر بزرگ آذربایجان

حکمت حاجی اف مشاور رییس جمهوری آذربایجان:
شهر گنجه از خاک جمهوری آذربایجان مورد حملات موشکی قرار گرفته است.

نیروهای ارمنستان همچنین شهرستانهای ترتر، هورادیز و فضولی جمهوری آذربایجان را مورد حمله موشکی قرار دادند که این حملات خساراتی به واحد های مسکونی و اقتصادی وارد کرده است.