رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سفر نمایندگان مجلس به مرز قره‌باغ

سفر نمایندگان مجلس به مرز قره‌باغ سخنگوی کمیسیون امنیت ملی: این سفر به منظور بازدید از مرز و بررسی موارد اتفاق افتاده بین ارمنستان و آذربایجان صورت گرفت./فارس

سفر نمایندگان مجلس به مرز قره‌باغ

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی:

این سفر به منظور بازدید از مرز و بررسی موارد اتفاق افتاده بین ارمنستان و آذربایجان صورت گرفت./فارس