رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شروع واکسیناسیون آنفلوانزای جانبازان شیمیایی و ۷۰ درصد

شروع واکسیناسیون آنفلوانزای جانبازان شیمیایی و ۷۰ درصد مدیرکل پیشگیری و بهداشت روانی بنیاد شهید و امور ایثارگران از شروع واکسیناسیون آنفلوانزا جانبازان شیمیایی و جانبازان ۷۰ درصد خبر داد.

شروع واکسیناسیون آنفلوانزای جانبازان شیمیایی و ۷۰ درصد

مدیرکل پیشگیری و بهداشت روانی بنیاد شهید و امور ایثارگران از شروع واکسیناسیون آنفلوانزا جانبازان شیمیایی و جانبازان ۷۰ درصد خبر داد.