رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پروازهای ایرلاین عراقی بدلیل تخلف از مقررات تا اطلاع ثانوی لغواست

پروازهای ایرلاین عراقی بدلیل تخلف از مقررات تا اطلاع ثانوی لغواست تورج دهقانی زنگنه رئیس سازمان هواپیمایی کشور از قطع پروازهای ایرلاین العراقیه از ۱۳ مهر تا اطلاع ثانوی خبر داد و اظهار کرد که پروازهای این ایرلاین به دلیل تخلف از مقررات لغو شده است.

پروازهای ایرلاین عراقی بدلیل تخلف از مقررات تا اطلاع ثانوی لغواست

تورج دهقانی زنگنه رئیس سازمان هواپیمایی کشور از قطع پروازهای ایرلاین العراقیه از ۱۳ مهر تا اطلاع ثانوی خبر داد و اظهار کرد که پروازهای این ایرلاین به دلیل تخلف از مقررات لغو شده است.