رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اضافه کردن زبان و گویش‌های جدید به بلد با هدف توجه به تنوع زبانی و گویش

اضافه کردن زبان و گویش‌های جدید به بلد با هدف توجه به تنوع زبانی و گویش روزنامه هفت صبح در واکنش به استفاده مسیریاب بلد از زبان‌ها و گویش‌های محلی نوشت: ضرب شست خاص بلد به ویز! هفت صبح سپس با تاکید بر لزوم توجه به گویش‌ها و زبان‌های ملی ادامه داد: لهجه‌ها و زبان‌های […]

اضافه کردن زبان و گویش‌های جدید به بلد با هدف توجه به تنوع زبانی و گویش

روزنامه هفت صبح در واکنش به استفاده مسیریاب بلد از زبان‌ها و گویش‌های محلی نوشت: ضرب شست خاص بلد به ویز!
هفت صبح سپس با تاکید بر لزوم توجه به گویش‌ها و زبان‌های ملی ادامه داد:

لهجه‌ها و زبان‌های مختلف کشور اگر چه بخشی از غنای فرهنگی و قومی ایران محسوب می‌شود، اما در سیاست‌گذاری‌‌های فرهنگی مورد کم‌توجهی قرار گرفته‌اند.

این روزها مسیریاب بلد با رونمایی از گویش‌های مختلف در اپلیکیشن خود، شاهد استقبال خوبی از سوی کاربرانش بوده است.

مدیر توسعه بلد در این رابطه می‌گوید:
ما خودمان را یک نقشه بومی می‌نامیم و یک نقشه و مسیریاب بومی باید بتواند نیازهای مختلف محلی و بومی را برطرف کند.

در حال حاضر دو زبان عربی و ترکی و چهار لهجه گیلکی، کرمانی، شیرازی و یزدی به بلد اضافه شده است./هفت‌صبح