رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اعلام اسامی معرفی‌شدگان‌ چند برابر ظرفیت رشته های خاص کنکور ۹۹

اعلام اسامی معرفی‌شدگان‌ چند برابر ظرفیت رشته های خاص کنکور ۹۹ اسامی معرفی‌شدگان‌ چند برابر ظرفیت به همراه جزئیات گزینش‌ رشته‌های ‌تحصیلی دارای شرایط خاص کنکور سراسری سال ۱۳۹۹ توسط سازمان ‌سنجش ‌آموزش کشور اعلام شد.

اعلام اسامی معرفی‌شدگان‌ چند برابر ظرفیت رشته های خاص کنکور ۹۹

اسامی معرفی‌شدگان‌ چند برابر ظرفیت به همراه جزئیات گزینش‌ رشته‌های ‌تحصیلی دارای شرایط خاص کنکور سراسری سال ۱۳۹۹ توسط سازمان ‌سنجش ‌آموزش کشور اعلام شد.