رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اینترنت رایگان دانشجویان از امروز

اینترنت رایگان دانشجویان از امروز وزیر ارتباطات: اینترنت رایگان برای همه دانشجویان برای استفاده از سامانه‌های آموزش مجازی دانشگاه‌ها از امروز فعال می‌شود.

اینترنت رایگان دانشجویان از امروز

وزیر ارتباطات: اینترنت رایگان برای همه دانشجویان برای استفاده از سامانه‌های آموزش مجازی دانشگاه‌ها از امروز فعال می‌شود.