رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رحمانی فضلی: اصابت خمپاره به کشورمان ادامه یابد تذکرات قوی‌تر خواهیم داد

رحمانی فضلی: اصابت خمپاره به کشورمان ادامه یابد تذکرات قوی‌تر خواهیم داد عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور: در شمال کشور، ما بین دو کشور اتفاقی افتاده است که از نظر وزارت کشور، امنیت داخلی ما از مرزها تا اقصی نقاط کشور اولویت بالایی دارد و هر منطقه مرزی ما جزئی از امنیت ملی ماست و […]

رحمانی فضلی: اصابت خمپاره به کشورمان ادامه یابد تذکرات قوی‌تر خواهیم داد

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور: در شمال کشور، ما بین دو کشور اتفاقی افتاده است که از نظر وزارت کشور، امنیت داخلی ما از مرزها تا اقصی نقاط کشور اولویت بالایی دارد و هر منطقه مرزی ما جزئی از امنیت ملی ماست و نیروهای مسلح و انتظامی ما دقیق مناطق مرزی را کنترل می‌کنند.

برخی گلوله ها به صورت خمپاره به مناطقی از کشورمان اصابت کرده و از آنها خواستیم که این را کنترل کنند و اگر ادامه یابد تذکرات قوی‌تر خواهیم داد.