رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صدراعظم اتریش و معاون وی به قرنطینه کرونایی رفتند

صدراعظم اتریش و معاون وی به قرنطینه کرونایی رفتند دفتر صدراعظم اتریش: نتیجه آزمایش کرونا یکی از کارکنان این دفتر مثبت بوده است و لذا «سباستین کورتز» صدراعظم و معاون وی که با این فرد در ارتباط بوده‌اند باید تا ارایه نتیجه ازمایش کرونای خود در قرنطینه به سر ببرند.

صدراعظم اتریش و معاون وی به قرنطینه کرونایی رفتند

دفتر صدراعظم اتریش: نتیجه آزمایش کرونا یکی از کارکنان این دفتر مثبت بوده است و لذا «سباستین کورتز» صدراعظم و معاون وی که با این فرد در ارتباط بوده‌اند باید تا ارایه نتیجه ازمایش کرونای خود در قرنطینه به سر ببرند.