رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بیانیه ۲۶ کشور جهان علیه تحریم‌های آمریکا

بیانیه ۲۶ کشور جهان علیه تحریم‌های آمریکا ۲۶ کشور جهان از جمله ایران، سوریه، روسیه، چین و عراق در بیانیه مشترکی با اعلام اینکه تحریم‌های اقتصادی یک جانبه و ظالمانه آمریکا و برخی کشور‌های غربی علیه برخی کشور‌های مستقل جهان به مانع بزرگی برای مقابله با ویروس کرونا تبدیل شده است، خواستار پایان دادن به […]

بیانیه ۲۶ کشور جهان علیه تحریم‌های آمریکا

۲۶ کشور جهان از جمله ایران، سوریه، روسیه، چین و عراق در بیانیه مشترکی با اعلام اینکه تحریم‌های اقتصادی یک جانبه و ظالمانه آمریکا و برخی کشور‌های غربی علیه برخی کشور‌های مستقل جهان به مانع بزرگی برای مقابله با ویروس کرونا تبدیل شده است، خواستار پایان دادن به این وضعیت شدند.