رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مرزهای ایران و عراق بسته است/ مردم از حضور در مرزها خودداری کنند

مرزهای ایران و عراق بسته است/ مردم از حضور در مرزها خودداری کنند فرمانده مرزبانی ناجا با تأکید بر اینکه زائران از حضور در مرزهای چهارگانه امتناع کنند، گفت: از مردم کشورمان که به توصیه های رهبر انقلاب توجه کردند و به مرزها مراجعه نکردند، کمال قدردانی و تشکر را دارم.

مرزهای ایران و عراق بسته است/ مردم از حضور در مرزها خودداری کنند

فرمانده مرزبانی ناجا با تأکید بر اینکه زائران از حضور در مرزهای چهارگانه امتناع کنند، گفت: از مردم کشورمان که به توصیه های رهبر انقلاب توجه کردند و به مرزها مراجعه نکردند، کمال قدردانی و تشکر را دارم.