رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نامه ستاد کرونا تهران به وزیر کشور برای اعمال محدودیت سفر در تعطیلات پیش رو

نامه ستاد کرونا تهران به وزیر کشور برای اعمال محدودیت سفر در تعطیلات پیش رو فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران و استاندار تهران در نامه‌ای به وزیر کشور خواستار اعمال محدودیت‌های تازه ای برای کاهش سفرهای غیرضروری هموطنان شدند.

نامه ستاد کرونا تهران به وزیر کشور برای اعمال محدودیت سفر در تعطیلات پیش رو

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران و استاندار تهران در نامه‌ای به وزیر کشور خواستار اعمال محدودیت‌های تازه ای برای کاهش سفرهای غیرضروری هموطنان شدند.