رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دیاباته به استقلال ۱۰ روز فرصت داد

دیاباته به استقلال ۱۰ روز فرصت داد شیخ دیاباته که خواستار مطالبات ۳۷۰ هزار دلاری خود شده است، دیشب با ارسال ایمیلی به مسئولان باشگاه استقلال ۱۰ روز دیگر فرصت داد تا آنها با تهیه منابع مالی طلب وی را پرداخت کنند.

دیاباته به استقلال ۱۰ روز فرصت داد

شیخ دیاباته که خواستار مطالبات ۳۷۰ هزار دلاری خود شده است، دیشب با ارسال ایمیلی به مسئولان باشگاه استقلال ۱۰ روز دیگر فرصت داد تا آنها با تهیه منابع مالی طلب وی را پرداخت کنند.