رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دولت مصمم به کنترل قیمت‌ها است

دولت مصمم به کنترل قیمت‌ها است رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت: دولت با اجرای برنامه جامع نظارتی، مصمم است دسترسی مردم به کالاهای اساسی را تامین و قیمت آنها را کنترل کند. حضور میدانی ناظران و ایجاد شفافیت در قالب یک سامانه فراگیر در حوزه توزیع و قیمت‌گذاری از جمله ضرورت‌های کنونی […]

دولت مصمم به کنترل قیمت‌ها است

رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت: دولت با اجرای برنامه جامع نظارتی، مصمم است دسترسی مردم به کالاهای اساسی را تامین و قیمت آنها را کنترل کند.

حضور میدانی ناظران و ایجاد شفافیت در قالب یک سامانه فراگیر در حوزه توزیع و قیمت‌گذاری از جمله ضرورت‌های کنونی برای کنترل قیمت‌ها است.

دولت برای رساندن کالاهای اساسی به دست مصرف کننده به قیمت تعیین شده با نرخ ترجیحی، مصمم است.