رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رایزنی چین و WHO برای مصارف جهانیِ واکسن‌های کووید ۱۹

رایزنی چین و WHO برای مصارف جهانیِ واکسن‌های کووید ۱۹ چین در حال رایزنی با سازمان جهانی بهداشت (WHO) است تا واکسن‌های کووید-۱۹ تولیدِ این کشور برای مصرف جهانی مورد ارزیابی قرار گیرد.

رایزنی چین و WHO برای مصارف جهانیِ واکسن‌های کووید ۱۹

چین در حال رایزنی با سازمان جهانی بهداشت (WHO) است تا واکسن‌های کووید-۱۹ تولیدِ این کشور برای مصرف جهانی مورد ارزیابی قرار گیرد.