رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ولیعهد جدید کویت انتخاب شد

ولیعهد جدید کویت انتخاب شد امیر کویت شیخ «مشعل الاحمد الصباح» را به عنوان ولیعهد جدید این کشور منصوب کرد.

ولیعهد جدید کویت انتخاب شد

امیر کویت شیخ «مشعل الاحمد الصباح» را به عنوان ولیعهد جدید این کشور منصوب کرد.