رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سربازی ۲۴ ماه شد

سربازی ۲۴ ماه شد امیر دریادار دوم غلامرضا رحیمی پور رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان تغییرات جدید مدت خدمت سربازی را اعلام کرد: سربازی برای کارکنان وظیفه غیر بومی؛ در مناطق امنیتی درگیر و جزایر طرح نازعات ۱۷ ماه در مناطق عملیاتی و امنیتی […]

سربازی ۲۴ ماه شد

امیر دریادار دوم غلامرضا رحیمی پور رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان تغییرات جدید مدت خدمت سربازی را اعلام کرد:

سربازی برای کارکنان وظیفه غیر بومی؛
در مناطق امنیتی درگیر و جزایر طرح نازعات ۱۷ ماه
در مناطق عملیاتی و امنیتی غیر درگیر، محروم و بد آب و هوا، مرزی و سایر جزایر خلیج فارس ۱۸ ماه
در مناطق عادی ۲۱ ماه

سربازی برای کارکنان وظیفه بومی؛
در مناطق امنیتی درگیر و جزایر طرح نازعات ۱۷ ماه
در مناطق عملیاتی و امنیتی غیر درگیر، محروم و بد آب و هوا، مرزی و سایر جزایر خلیج فارس ۲۱ ماه
در مناطق عادی۲۴ ماه