رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گروسی: نتایج نمونه‌برداری‌ها در ایران ابتدا به خود ایران اطلاع داده می‌شود

گروسی: نتایج نمونه‌برداری‌ها در ایران ابتدا به خود ایران اطلاع داده می‌شود مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی:نتایج نمونه‌برداری‌های اخیر از دو محل در ایران پس از پایان بررسی‌ها ابتدا با ایران در میان گذاشته می‌شود و علنی نخواهد شد.

گروسی: نتایج نمونه‌برداری‌ها در ایران ابتدا به خود ایران اطلاع داده می‌شود

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی:نتایج نمونه‌برداری‌های اخیر از دو محل در ایران پس از پایان بررسی‌ها ابتدا با ایران در میان گذاشته می‌شود و علنی نخواهد شد.