رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بیمارستان جم: پیکر استاد شجریان به بهشت زهرا منتقل شد

بیمارستان جم: پیکر استاد شجریان به بهشت زهرا منتقل شد صفحه اینستاگرامی بیمارستان جم از انتقال پیکر استاد شجریان به بهشت زهرا برای انجام مراسم تطهیر و نماز خبر داد به خواست خانواده‌ی استاد شجریان گفته می‌شود استاد در کنار مزار «اخوان ثالث» در مشهد دفن خواهند شد.

بیمارستان جم: پیکر استاد شجریان به بهشت زهرا منتقل شد

صفحه اینستاگرامی بیمارستان جم از انتقال پیکر استاد شجریان به بهشت زهرا برای انجام مراسم تطهیر و نماز خبر داد

به خواست خانواده‌ی استاد شجریان گفته می‌شود استاد در کنار مزار «اخوان ثالث» در مشهد دفن خواهند شد.