رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بلیت پرواز‌های داخلی گران شد

بلیت پرواز‌های داخلی گران شد در نرخ‌نامه جدید بلیت پرواز‌های داخلی، سقف و کف قیمت‌های جدید مشخص شده است که حداقل قیمت ۴۹۱ هزار تومان و حداکثر ۲.۶ میلیون تومان مربوط به مسیر بندرعباس-تبریز است.

بلیت پرواز‌های داخلی گران شد

در نرخ‌نامه جدید بلیت پرواز‌های داخلی، سقف و کف قیمت‌های جدید مشخص شده است که حداقل قیمت ۴۹۱ هزار تومان و حداکثر ۲.۶ میلیون تومان مربوط به مسیر بندرعباس-تبریز است.