رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترکیه: با نظارت دقیق بر اجرای تدابیر کرونایی سرعت شیوع ویروس کاهش یافت

ترکیه: با نظارت دقیق بر اجرای تدابیر کرونایی سرعت شیوع ویروس کاهش یافت فخرالدین کوجا، وزیر بهداشت ترکیه اظهار داشت: در نتیجه نظارت دقیق بر اجرای تدابیر مبارزه با کرونا و واکنش سریع‌مان طی هفته‌های اخیر سرعت شیوع ویروس کاهش یافته است او تاکید کرد: در هر فرصت تاکید می‌کنم هرچه زودتر بتوانیم افرادی را […]

ترکیه: با نظارت دقیق بر اجرای تدابیر کرونایی سرعت شیوع ویروس کاهش یافت

فخرالدین کوجا، وزیر بهداشت ترکیه اظهار داشت: در نتیجه نظارت دقیق بر اجرای تدابیر مبارزه با کرونا و واکنش سریع‌مان طی هفته‌های اخیر سرعت شیوع ویروس کاهش یافته است

او تاکید کرد: در هر فرصت تاکید می‌کنم هرچه زودتر بتوانیم افرادی را که با بیماران کرونایی تماس گرفته‌اند، شناسایی و قرنطینه کنیم، در کنترل و پیشگیری از این بیماری همه‌گیر موفق خواهیم بود /آناتولی