رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پیکر استاد شجریان در خانه ابدی آرام گرفت

پیکر استاد شجریان در خانه ابدی آرام گرفت بعد از دفن پیکر استاد شجریان، پسر ارشد وی ( همایون شجریان ) بر مزار پدر “مرغ سحر” را آواز کرد خانواده استاد شجریان با پیکر آرام گرفته در خاک وداع کردند. در بخشی از مراسم مژگان، دختر مرحوم شجریان یک بیت شعر را با همراهی حاضران […]

پیکر استاد شجریان در خانه ابدی آرام گرفت

بعد از دفن پیکر استاد شجریان، پسر ارشد وی ( همایون شجریان ) بر مزار پدر “مرغ سحر” را آواز کرد
خانواده استاد شجریان با پیکر آرام گرفته در خاک وداع کردند.
در بخشی از مراسم مژگان، دختر مرحوم شجریان یک بیت شعر را با همراهی حاضران خواند