رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش غریب آبادی به تحریم ۱۸ بانک ایرانی از سوی آمریکا

واکنش غریب آبادی به تحریم ۱۸ بانک ایرانی از سوی آمریکا «کاظم غریب آبادی» سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان های بین المللی در وین: «اقدامات جنایتکارانه رژیم آمریکا در تهدید جان مردم عادی از طریق تروریسم اقتصادی، تمامی ندارد. این رژیم، در اقدامی دیگر، ۱۸ بانک ایرانی را در فهرست تحریم های خود […]

واکنش غریب آبادی به تحریم ۱۸ بانک ایرانی از سوی آمریکا

«کاظم غریب آبادی» سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان های بین المللی در وین:
«اقدامات جنایتکارانه رژیم آمریکا در تهدید جان مردم عادی از طریق تروریسم اقتصادی، تمامی ندارد. این رژیم، در اقدامی دیگر، ۱۸ بانک ایرانی را در فهرست تحریم های خود قرار داد. از یک طرف ادعا می کنند که واردات دارو و مواد غذایی تحت تحریم قرار ندارند، اما از سوی دیگر کانال های موجود برای پرداخت هزینه های واردات این اقلام را کاملا مسدود می کنند. تا الان، دیگر این بازی کثیف و انحرافی آمریکایی باید برای همه مشخص شده باشد».

آمریکایی که دم از حقوق بشر می زند، که البته در این حوزه هم خود کارنامه سیاهی دارد، با این قبیل تحریم ها مستقیما جان مردم عادی و حق حیات آنان را به عنوان یکی از حقوق مسلم بشر، به مخاطره انداخته است. در این مقوله، اروپا نیز نباید صرفا به ابراز تاسف از این اقدامات مخرب آمریکا بسنده کند.