رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مظلومی، سرپرست جدید تیم استقلال

مظلومی، سرپرست جدید تیم استقلال با اعلام احمد مددی، پرویز مظلومی به عنوان سرپرست جدید تیم فوتبال استقلال منصوب شد.

مظلومی، سرپرست جدید تیم استقلال

با اعلام احمد مددی، پرویز مظلومی به عنوان سرپرست جدید تیم فوتبال استقلال منصوب شد.