رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سقوط یک هواپیمای آموزشی فوق سبک در شهرکرد

سقوط یک هواپیمای آموزشی فوق سبک در شهرکرد مدیرکل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری بختیاری از سقوط یک هواپیمای آموزشی فوق سبک درمحدوده باند فرودگاه شهرکرد خبر داد و گفت: این حادثه بدون تلفات جانی بود.

سقوط یک هواپیمای آموزشی فوق سبک در شهرکرد

مدیرکل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری بختیاری از سقوط یک هواپیمای آموزشی فوق سبک درمحدوده باند فرودگاه شهرکرد خبر داد و گفت: این حادثه بدون تلفات جانی بود.