رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خبر خوشی برای مشمولان متاهل در راه هست

خبر خوشی برای مشمولان متاهل در راه هست خبر خوشی برای مشمولان متاهل در راه است که نگرانی آنها برای افزایش خدمت سربازی را مرتفع می‌کند. خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد قرار است برای مشمولین متاهل خدمت وظیفه عمومی تسهیلاتی در نظر گرفته شود که متعاقباً اعلام می شود.

خبر خوشی برای مشمولان متاهل در راه هست

خبر خوشی برای مشمولان متاهل در راه است که نگرانی آنها برای افزایش خدمت سربازی را مرتفع می‌کند.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد قرار است برای مشمولین متاهل خدمت وظیفه عمومی تسهیلاتی در نظر گرفته شود که متعاقباً اعلام می شود.