رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدیریت پایانه های مرزی به وزارت راه و شهرسازی محول شد

مدیریت پایانه های مرزی به وزارت راه و شهرسازی محول شد دستگاه های مسئول، رفع موانع اداری در روابط تجاری و اقتصادی با همسایگان را در اولویت کاری خود قرار دهند گمرک ارزش محصولات صادراتی شرکت ‏های پتروشیمی را بر مبنای ارزش پایه صادراتی متناظر اعلامی محاسبه کند روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت: […]

مدیریت پایانه های مرزی به وزارت راه و شهرسازی محول شد

دستگاه های مسئول، رفع موانع اداری در روابط تجاری و اقتصادی با همسایگان را در اولویت کاری خود قرار دهند

گمرک ارزش محصولات صادراتی شرکت ‏های پتروشیمی را بر مبنای ارزش پایه صادراتی متناظر اعلامی محاسبه کند

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
رئیس جمهور پس از ارائه گزارش دستگاه های مرتبط از وضعیت تبادلات و مراودات اقتصادی و تجاری با همسایگان، با اشاره به اهمیت راهبردی روابط با کشورهای همسایه گفت: با تشکیل هر چه سریع تر کارگروه و کمیته ای متشکل از دستگاه های مرتبط با حوزه مراودات تجاری با همسایگان، به صورت منسجم و یکپارچه در جهت رفع مشکلات در این حوزه اقدام شود تا سطح تبادلات تجاری به سطح مطلوب ارتقا یابد.