رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


چرا مدت خدمت سربازی تغییر کرد؟

چرا مدت خدمت سربازی تغییر کرد؟ رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح: این قانون باعث شده، مدت سربازی تعداد زیادی از سربازان که در مناطق امنیتی،‌ مرزی، بد آب و هوا و محروم خدمت می‌کنند، کاسته شود و در عوض حدود یک چهارم سربازان که در شهر بومی خود در حال خدمتند، مدت […]

چرا مدت خدمت سربازی تغییر کرد؟

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح: این قانون باعث شده، مدت سربازی تعداد زیادی از سربازان که در مناطق امنیتی،‌ مرزی، بد آب و هوا و محروم خدمت می‌کنند، کاسته شود و در عوض حدود یک چهارم سربازان که در شهر بومی خود در حال خدمتند، مدت زمان سربازی‌شان افزایش یابد/فارس