رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خیابان ارشاد مشهد به نام استاد شجریان نام‌گذاری می شود

خیابان ارشاد مشهد به نام استاد شجریان نام‌گذاری می شود حمیدرضا موحدی زاده، عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر مشهد: اعضای شورای اسلامی شهر مشهد با طرح دوفوریتی نام‌گذاری خیابان ارشاد در مشهد به نام استاد شجریان موافقت کردند. طبق این مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد، شهرداری مشهد موظف است سردیس مناسب با شان و […]

خیابان ارشاد مشهد به نام استاد شجریان نام‌گذاری می شود

حمیدرضا موحدی زاده، عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر مشهد:

اعضای شورای اسلامی شهر مشهد با طرح دوفوریتی نام‌گذاری خیابان ارشاد در مشهد به نام استاد شجریان موافقت کردند.

طبق این مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد، شهرداری مشهد موظف است سردیس مناسب با شان و جایگاه او را طراحی و نسبت به نصب آن در دو سوی بلوار اقدام کند.