رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سامانه‌های «نیما» و «سنا» موقتا از دسترس خارج شدند

سامانه‌های «نیما» و «سنا» موقتا از دسترس خارج شدند بانک مرکزی: به دلیل بروز اختلال و مشکل فنی در شبکه مخابرات، دو سامانه «سنا» و «نیما» از دسترس خارج شدند، که به محض رفع اشکال از سوی شرکت مخابرات، در اختیار کاربران قرار می‌گیرند.

سامانه‌های «نیما» و «سنا» موقتا از دسترس خارج شدند

بانک مرکزی: به دلیل بروز اختلال و مشکل فنی در شبکه مخابرات، دو سامانه «سنا» و «نیما» از دسترس خارج شدند، که به محض رفع اشکال از سوی شرکت مخابرات، در اختیار کاربران قرار می‌گیرند.