رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اعلام جزئیات طرح پیش دبستانی مجازی

اعلام جزئیات طرح پیش دبستانی مجازی معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش: یک دسته از نوآموزان در مراکز پیش دبستانی غیردولتی و یا ضمیمه مدارس دولتی ثبت نام کرده اند و برنامه های خود را دارند که ادامه پیدا می کند. ثبت نام در طرح پیش دبستانی مجازی مخصوص آنهاست که در سامانه سناد […]

اعلام جزئیات طرح پیش دبستانی مجازی

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش:

یک دسته از نوآموزان در مراکز پیش دبستانی غیردولتی و یا ضمیمه مدارس دولتی ثبت نام کرده اند و برنامه های خود را دارند که ادامه پیدا می کند.

ثبت نام در طرح پیش دبستانی مجازی مخصوص آنهاست که در سامانه سناد ثبت نام نکرده اند.

این آموزش با کمک خانواده ها و سرگروه های آموزشی در بستر شاد صورت می گیرد؛ گروه هایی برای آنها تشکیل می شود و نحوه پایش یادگیری توسط خانواده ها انجام می شود.

این آموزش ها رایگان است. ثبت نام از ۱۹ مهر آغاز شده است و تا دو هفته دیگر ادامه دارد.