رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اصابت موشک مناقشه قره باغ به ۱۲۰ کیلومتری تبریز در هریس

اصابت موشک مناقشه قره باغ به ۱۲۰ کیلومتری تبریز در هریس عصر سه شنبه یک فروند موشک خمپاره به زمین‌های زراعی اطراف روستای آغللی هریس که در ۱۲۰ کیلومتری تبریز قرار دارد، برخورد کرد. خوشبختانه این خمپاره عمل نکرد و خسارتی درپی نداشت.

اصابت موشک مناقشه قره باغ به ۱۲۰ کیلومتری تبریز در هریس

عصر سه شنبه یک فروند موشک خمپاره به زمین‌های زراعی اطراف روستای آغللی هریس که در ۱۲۰ کیلومتری تبریز قرار دارد، برخورد کرد. خوشبختانه این خمپاره عمل نکرد و خسارتی درپی نداشت.